Wykonywanie odwiertów

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - JAKIE ODWIERTY?

Wykonanie pionowych odwiertów jest trudniejsze i bardziej kosztowne, niż zrobienie kolektora poziomego. W tym przypadku potrzebny jest specjalny sprzęt do drążenia głębokich na kilkadziesiąt metrów otworów. 

Jednak pamiętajmy, że odwierty zajmują niewiele miejsca, działka może więc być mała, a na dodatek teren nad odwiertami można utwardzić (ostatecznie nawet zabudować, stawiając wiatę czy garaż). Stąd wniosek, że działka może być mniejsza, co należałoby uwzględnić w rachunku ekonomicznym. Ponadto odwierty są bardziej wydajne energetycznie, bo temperatura na głębokości ponad 15 m nie zmienia się przez cały rok i wynosi przynajmniej 10°C. Z tego względu, generalnie lepiej jest wykonać mniej, za to głębokich odwiertów. Jednak trzeba uwzględnić budowę geologiczną terenu i rachunek ekonomiczny. Płytsze odwierty mogą być po prostu znacznie tańsze.

Uwaga! Bardzo ważne jest staranne wypełnienie odwiertu po wprowadzeniu do niego rur. Słabo zagęszczony grunt, a tym bardziej pustka i szczeliny są swoistym izolatorem, utrudniającym wymianę ciepła. Najlepiej jest użyć specjalnych mieszanek przeznaczonych do wypełniania odwiertów.