Sondy gruntowe

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - DLACZEGO SĄ LEPSZE ?

Pompy typu powietrze/woda znacznie łatwiej zainstalować niż gruntowe i – jeżeli uwzględnić koszty wykonania źródła dolnego – są od nich tańsze. Nie wyparły ich jednak z rynku i prawdopodobnie nigdy to nie nastąpi. Pompy typu grunt/woda mają bowiem w naszym klimacie ogromną zaletę w postaci stabilnej temperatury źródła dolnego, a co za tym idzie, przewidywalnych warunków pracy.

Temperatura powietrza zewnętrznego zmienia się w ciągu roku diametralnie – od +30°C latem do nawet -25°C w zimie. Do tego dochodzi bardzo duża zmienność w ciągu doby. Wiosną i jesienią w ciągu dnia może być kilkanaście stopni na plusie, w nocy zaś poniżej zera. A przecież właśnie wtedy, gdy na zewnątrz jest najzimniej, potrzebujemy najwięcej ciepła! Czyli pompa powinna być najwydajniejsza w momencie, kiedy warunki są dla niej najgorsze. Tego, niestety, nie da się osiągnąć.

Przy czerpaniu ciepła z gruntu sytuacja jest znacznie lepsza. Temperatura na głębokości ok. 1 m nie spada już poniżej zera, zaś wody podziemne i głębokie odwierty to stale około +10°C. Na dnie stawu lub rzeki, o ile tylko nie zamarznie całkowicie, nawet w najgorsze mrozy w strefie przydennej jest +4°C – bo woda o takiej temperaturze ma największą gęstość i samoczynnie opada na dno zbiornika. Dla pompy ciepła źródło dolne, które ma 0°C lub więcej, jest bez porównania lepsze niż powietrze zmrożone do -15 czy -20°C. Co ważne, temperatura gruntu zmienia się powoli, warunki pracy są więc przewidywalne.

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA - CHŁÓD Z POMPY

Specjalną funkcją – możliwą tylko w przypadku pomp grunt/woda – jest tzw. chłodzenie pasywne. Polega ono na tym, że źródłem chłodu w instalacji jest właśnie sam grunt, którego temperatura nawet w największe upały wynosi około 10°C. Precyzyjniej mówiąc, ciepło z wnętrza domu, gdzie mamy np. 25°C, trafia do gruntu, który ma 10–15°C.

Dlaczego takie chłodzenie nazywamy pasywnym? Bo do jego działania nie jest potrzebna praca sprężarki w pompie ciepła. Włączone są tylko pompy obiegowe górnego i dolnego źródła. Wszystko dlatego, że ciepło płynie w naturalny dla siebie sposób – od ciała cieplejszego (dom) do chłodniejszego (grunt). Potrzebny jest tylko wymiennik ciepła pomiędzy obiegami górnego i dolnego źródła. Zużycie prądu w tym trybie pracy jest niewielkie, znikome w porównaniu z działaniem typowych klimatyzatorów.

Jeżeli zamierzamy korzystać z takiego chłodzenia, sprawdźmy, czy pompa oferuje funkcję chłodzenia pasywnego w standardzie, trzeba kupić do niej dodatkowy moduł, czy może producent w ogóle tej funkcji nie przewiduje. Technicznie da się wprawdzie uzyskać chłodzenie pasywne w każdej pompie typu solanka/woda, jednak czy warto się z tym męczyć, jeżeli możemy mieć wszystko fabrycznie przygotowane?